Kontakti

Adresa
Rr. Zagrebit p.n 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Numri i telefonit
038-212-223

Numri i telefonit
038-200-24-041