Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

 

z.Armend Zemaj,

 Kryesues i Bordit Drejtues të FSSH-së,

Ministria e Shëndetësisë;

 

z.Ermal Lubishtani,

Anëtar i Bordit Drejtues,

Ministria e Financave;

 

z.Skender Reçica,

Anëtar i Bordit Drejtues

Ministria  e Punës dhe Mirëqenies Sociale;

 

z.Rrezart Halili,

Anëtar i Bordit Drejtues

Kryetar ose Përfaqësues i Odës se Profesionistëve Shëndetësorë;

 

z.Murat Berisha,

Anëtar i Bordit Drejtues

Kryetar i Bordit ose Përfaqësuesi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës;

 

z.Bujar Gashi,

Anëtar i Bordit Drejtues

Asociacioni i Komunave të Kosovës;

 

z.Muhamedali Kodra

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga Shoqata e Pacientëve 

Anëtar i shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë - PRAK

 

Drejtori ose përfaqësuesit e tij do të jetë pjesë e këtij  Bordi, në rolin e Sekretarit  të Bordit dhe pa të drejtë vote.