Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

 

Kryesues i Bordit Drejtues të FSSH-së,

Ministria e Shëndetësisë;

 

Anëtar i Bordit Drejtues,

Ministria e Financave;

 

Anëtar i Bordit Drejtues

Ministria  e Punës dhe Mirëqenies Sociale;

 

Anëtar i Bordit Drejtues

Kryetar ose Përfaqësues i Odës se Profesionistëve Shëndetësorë;

 

Anëtar i Bordit Drejtues

Kryetar i Bordit ose Përfaqësuesi i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës;

 

Anëtar i Bordit Drejtues

Asociacioni i Komunave të Kosovës;

 

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga Shoqata e Pacientëve 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë - PRAK

 

Drejtori i Fondit ose përfaqësuesi i tij, në rolin e Sekretarit të Bordit Drejtues, me të drejtë fjale por pa të drejtë vote.