Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

 

Rrezart Halili

 Kryesues i Bordit Drejtues të FSSH-së,

 Përfaqësues i Odave të Profesionistëve Shëndetësor

 Specialist i Mjekësisë Familjare - QKMF

 Nënkryetar i Odës së Mjekëve të Kosovës

 

Naim Bardiqi

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë

Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë

 

Xhevat Zejnullahu

Anëtar i Bordit Drejtues

Zëvendës Drejtor i përgjithshëm i Thesarit, Ministria e Financave

 

Murat Berisha

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga SHSKUK

Specialist, Kirurg i fëmijëve

 

Naim Ismaili 

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga Agjencioni i Komunave të Kosovës - AKK

Kryetar i Komunës së Shtimjes

 

Muhamedali Kodra

Anëtar i Bordit Drejtues, përfaqësues nga Shoqata e Pacientëve 

Anëtar i shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë - PRAK

 

Drejtori i Fondit ushtron edhe rolin e Sekretarit të Bordit Drejtues.

 

Bujar Kaçuri - Asistencë teknike administrative.