Departamentet

Departamenti për Shërbime Shëndetësore

Departamenti për Shërbime Farmaceutike

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit