FSSH ka zotuar 160.000 € për trajtimin mjekësor të foshnjës 5-muajshe L.F të diagnostikuar me Leukemi Akute


Prishtinë 11/06/2020Prishtinë, 11 qershor 2020 – Në përgjigje të interesimit të mediave për rastin e foshnjës 5-mujashe, L.F., të diagnostikuar me Leukemi Akute, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) njofton se familjarët e pacientit në dy raste kanë aplikuar për mbështetje financiare në institucionin në kuadër të programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore. Në të dyja rastet kërkesa e aplikuesit është shqyrtuar pozitivisht në një shumë të përgjithshme prej 160.000 Eurosh për trajtim në institutin shëndetësor në Turqi.   

Më konkretisht, më 7 shkurt të këtij viti Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, mbi bazën e profaturave e lëshuara nga institucioni shëndetësor përkatës, ka miratuar shumën e kërkuar prej 120,000 Eurosh në favor të aplikuesit. Për të njëjtin rast, më 15 maj 2020, familjarët i janë drejtuar Fondit të Sigurimeve Shëndetësore me një kërkesë të dytë për mbështetje financiare në vlerën 80.000 Euro, me ç’rast FSSH ka miratuar zotimin e pjesshëm të vlerës së kërkuar, më saktësisht 40.000 Euro. Miratimi i shumës së pjesshme për rastin në fjalë është kushtëzuar nga dispozitat e Udhëzimit Administrativ 03/2017 për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Publike Shëndetësore, i cili kufizon mbështetjen vjetore maksimale për një rast të vetëm në 160.000 Euro. Thënë këtë, pjesa e pambuluar e kërkesës së aplikuesit për mbështetje financiare është 40.000 Euro.

Fletëzotimet e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore për mbulimin e shpenzimeve të këtij rasti janë lëshuar në mbështetje të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2017 për Trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike. Për shumën përfundimtare të trajtimit, po në mbështetje të këtij Udhëzimi vendos Bordi Ekzekutiv i Fondit bazuar në raportin përfundimtar mjekësor dhe financiar të lëshuar nga institucioni hospitalizues.