Bordi Drejtues i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore

Naim Bardiqi, kryesues -Ministria e Shëndetësisë

Xhevat Zejnullahu-Ministria e Financave;

Izedin Bytyqi-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;

Rrezart Halili-Oda e Mjekëve të Kosovës;

Murat Berisha-Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

Naim Ismaili-Asociacioni i Komunave të Kosovës

Muhamedali Kodra- Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës.

Drejtori i Fondit ushtron edhe rolin e Sekretarit të Bordit Drejtues.

 

Bujar Kaçuri - Asistencë teknike administrative.