Fondi i Sigurimeve Shëndetësore


Fondi i Sigurimeve Shëndetësore - institucion publik i sigurimit shëndetësor me statusin e personit juridik me të drejta, obligime, përgjegjësi dhe autorizime të veçanta për zbatim të këtij ligji në emër të siguruarve përfshirë mbledhjen efektive të mjeteve financiare për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga institucionet shëndetësore në të gjitha format e pronësisë;

Ky ligj rregullon themelimin, organizimin, funksionimin, dhe financimin e sistemit publik të sigurimeve shëndetësore; si dhe të drejtat dhe obligimet e palëve të përfshira.

Shkarko

LajmeMë shumë

image

Fatmir Plakiqi zgjedhet drejtor i Fondit të Sigurimeve Shën...

Pas mbajtjes së intervistimit të kandidatëvë të përzgjedhur për pozit...

image

Fillon punën Bordi Drejtues i Sigurimeve Shëndetësore

Pas emërimit ditë më parë nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës...

image

Vizitë në MSh dhe Fondin e sigurimeve shëndetësore të Kroac...

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, bashkë me Ushtruesin e Detyrës...

image

Marrëveshje bashkëpunimi me autoritetet sllovene

Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili dhe Ushtruesi i Detyrës së Drejt...

image

Takim mobilizues në Qeveri për shëndetësinë

Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili, Ushtruesi i Drejtorit të Fondit...

image

Diskutohet me ekspertë të OBSH-së revdimi i Listës Esencial...

Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili dhe Ushtruesi i Detyrës së Drejt...Foto Galeria

image

Video Galeria