Kontakti

Adresa
Rr. “Bill Clinton”, pa nr. Kompleksi Donika 2-Objekti Beni Dona 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Numri i telefonit
038 200 80 703

Numri i telefonit
038 200 80 704